Ochrana osobních údajů

Na této stránce naleznete informace o zpracování vašich osobních údajů společností YOUR SYSTEM spol. s r. o.; emailová adresa helpdesk@ys.cz; datová schránka: 2j7cgj7; tel.: 277 775 515 („Správce/ Zpracovatel“).

Vaše práva plynoucí z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679:

  • přístup k Vašim osobním údajům;
  • opravu nesprávných osobních údajů;
  • výmaz Vašich osobních údajů;
  • omezení na zpracování Vašich osobních údajů;
  • uplatnit své právo na přenositelnost údajů;
  • vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Kromě toho máte právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, pokud se budete domnívat, že došlo k porušení zásad zpracování vašich osobních údajů.