O společnosti

Společnost YOUR SYSTEM je česká firma působící na našem trhu v oblasti informačních technologií. V současné době zaměstnává přibližně 250 odborníků.

Nabídka společnosti je podřízena požadavkům zákazníků tak, aby si mohli vybrat přesně ty služby, které odpovídají jejich strategickým záměrům. Díky pobočkám na celém území republiky (Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha) je YOUR SYSTEM schopen zabezpečit podporu zákazníků po celé ČR a velmi rychle reagovat na jejich požadavky.

Sídlo firmy - Praha
Cíl společnosti

Cílem společnosti YOUR SYSTEM je vyprofilovat se jako významný dodavatel IT technologií nejen v ČR, ale i v okolních státech. Mezi naše základní strategické směry patří:

  • orientace na zákazníka a vybudování dobrých vztahů na bázi důvěry a spolehlivosti
  • poskytování služeb s přidanou hodnotou v těsné spolupráci s dodavateli technologií
  • procesní řízení na bázi plánování lidských i znalostních kapacit
  • dodržování integrované politiky QMS, EMS, ISMS, ITSM a BOZP

Základní údaje

Společnost YOUR SYSTEM je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72, IČ: 00174939, DIČ: CZ00174939.