Bezpečnost IS

Řízení bezpečnosti na nejvyšší úrovni vnímáme ve společnosti YOUR SYSTEM jako součást vrcholového řízení organizace. Vlastní technické řešení je pouze jednou z realizačních částí zajištění bezpečnosti. Bezpečnost je přitom determinována požadavky legislativními, smluvními, procesními a obchodními, jakož i rozhodnutími top managementu při akceptaci míry rizik. Přidanou hodnotou našich bezpečnostních konzultací je posouzení shody s bezpečnostními požadavky danými legislativou.

Služby bezpečnosti poskytujeme nejen komplexně, ale i pro jednotlivé integrační projekty nebo projekty speciálně zaměřené. Mimo dodání vlastního bezpečnostního řešení zákazníkům pomáháme např. se zadáním projektu/zakázky, oponenturami, případně se podílíme jako partneři zákazníka na řízení projektů jiných dodavatelů.

Další služby a řešení:

 • Zákon o kybernetické bezpečnosti
 • Portál řízení bezpečnosti informací
 • Řízení rizik (analýza rizik)
 • Řízení kontinuity činnosti
 • Zálohování a obnova dat
 • Bezpečnostní audit
 • Outsourcing řízení bezpečnosti informací
 • Service Desk/Helpdesk
 • Kamerové, EZS a EPS systémy
 • Fyzická ochrana dat
 • Aplikační bezpečnosti
 • Databázová bezpečnost
 • Architektura a technologická bezpečnost
 • Návrh systémů s vysokou dostupností
 • Technologická bezpečnost
 • Monitoring ICT infrastruktury
 • Centrum pro správu bezpečnosti
 • Řízení bezpečnosti informací

 

 

 

 

 

 

 

Bezpecnost_graf