SW vývoj

Dodávka ucelených softwarových řešení, které beze zbytku naplňují požadavky a očekávání zákazníků, patří mezi klíčové aktivity společnosti YOUR SYSTEM.

Aplikace provozované nad informační infrastrukturou mají zajišťovat chod organizace a podporovat firemní procesy. Portfolio námi nabízených řešení pokrývá komplexní i dílčí potřeby zákazníků. Ve všech okamžicích, při analýze, vývoji, implementaci, v testovacím provozu i při následné podpoře hotového řešení, máme na zřeteli potřeby zákazníků, a proto naše řešení přináší nejen maximální efektivitu, ale následně i snižují náklady a podstatně zvyšují konkurenceschopnost.

Řešené oblasti:

 • Správa dokumentů a multimédií v organizaci (DMS, Archív)
 • Portálové řešení
 • Webové/intranetové aplikace
 • Efektivní řízení organizace
 • Interaktivní systém pro komunikaci s občany
 • Komplexní systém řízení bezpečnosti organizace
 • Systém pro hlášení, evidenci a zpracovávání požadavků
 • Fleetmanagement system

Pracujeme s těmito technologiemi: JAVA, .NET/C+, PHP, IBM Domino, IBM Websphere, IBM Tivoli, MS Azure

Další služby a řešení:

 • Business to business portálové řešení
 • Mobilní aplikace
 • Řešení na platformě IBM NOTES
 • Vývoj aplikací na platformě .NET
 • Zakázkový vývoj
 • Správa ICS
 • Zálohování
 • Řízení oběhu dokumentů