top of page

AXA Digital Wallet Pass
with Mastercard Claim Payouts

...the anatomy of the digital pass

Button links to the
back of the pass

Front side

Dynamic

images

QR code format,
EAN, Barcode

Link to mobile app

Back side

Inform, Educate,  Promote & Reward

Upgrade &  Cross-sell

Win

…the barrier of entry into the battle for app engagement is sky-high!

The Digital Pass gives “app-like engagement”  without the pitfalls of apps.

 • Easy to deploy, innovative customer engagement

 • Cloud-based, fast & cost-effective delivery of value proposition

 • Push content to users' lock screens & overcome deliverability issues

 • Real-time communication with consumers

 • Easily adaptable and customizable look & feel

 • Sending links to the payout options for the customer's claim:

  1. Digital issue of AXA Mastercard to clients' mobile wallets​Optionally

  2. Mastercard Send - transfer to consumer's existing payment card

  3. Virtual Mastercard issuance

Vyplacení pojistného plnění AXA Digitálního Passu pomocí Push2Wallet Digital Mastercard

Push-Mesage 
AXA Claim payout

AXA Claim Payout Info Pass

AXA Push 2 Wallet Card

Push 2 Wallet  AXA digital Mastercard

Vyplacení pojistného plnění 2 způsoby:

CESTOVNÍ
POJIŠTĚNÍ

VYPLACENÍ
POJISTNÉHO
PLNĚNÍ

VYPLACENÍ
POJISTNÉHO
PLNĚNÍ

1. Vyplacení pojistného plnění     pomocí AXA Mastercard

 • Uhrazení pojistného přes AXA Mastercard Push2Wallet

 • (pro Apple Pay nebo Google Pay)

2. Vyplacení pojistného
pomocí platební karty zákazníka

 • AXA převede prostředky pro vyplacení pojistného plnění na stávající platební kartu zákazníka

 • Úhrada pojistného prostřednictvím Mastercard Send

Push2Wallet řešení

Vytvoření jednorázové platební karty pro vyplacení pojistného plnění a možnost pro zákazníky přidat kartu do své peněženky Apple Pay / Google Pay.

1

Digitalizace karet

Nárok na vyplacení pojistného
pomocí jednorázové předplacené platební karty

Vyřízení nároků pomocí via BaaS s Push 2 Wallet
Digitalní karta do mobilního  telefonu zákazníka

Mastercard

Wearable

Watch

Mastercard

Apple Pay

Google Pay

Bezkontaktní bankomat, Platební terminál

Vyplacení pojistného plnění

AXA převede prostředky pro vyplacení pojistného plnění na stávající platební kartu zákazníka.

2

sendBanner.png
mobileBanner2.png

Vyplacení pojistného plnění na stávající kartu zákazníka

AXA převede prostředky na výplatu pojistného plnění na stávající platební kartu zákazníka.
Použití: Mastercard Send – převede na stávající platební kartu zákazníka.

Mastercard

Wearable

Watch

Mastercard

Apple Pay

Google Pay

Bezkontaktní bankomat, Platební terminál

Použití Insurance Assistance Pass služby pojišťovny s digitálním vyplacením pojistného plnění pomocí karty Mastercard

pg7Mobile1.png
pg7Mobile2.png

Insurance Assistance Card-Pass
Zákazník nahlásí poškození nebo ztrátu zavazadla na call centrum pojišťovny - zadní strana Digitálního Passu – (hovor, chat…)

pg7Mobile3.png
pg7Mobile4.png

Call Centrum pojišťovny/Vyřízení pojistné události    
CC/Claim back office schválí pojistnou událost – změní stávající vzor Passu pojištění na vzor Passu pojistné události prostřednictvím oznámení, které zašle zákazníkovi o schváleném příjmu 200 EUR  s odkazem na zadní stranu Passu.

Virtuální digitální karta Mastercard na 200 EUR
V prohlížeči se objeví digitální karta Mastercard s vkladem 200 EUR a přihlašovacími údaji zákazníka ke kartě :

a) Nákup  přes  elektronický obchod
b) Apple Pay nebo Google Pay (6místné ověření prostřednictvím SMS)
c) Po transakci se zákazníkovi zobrazí zbývající částka 94 EUR, kterou může dále použít.

pg7Mobile6.png
pg7Mobile5.png

Bezproblémové hlášení pojistných událostí Call Centru pojišťovny hovorem, chatem a dalšími ze zadní strany Passu.

Oznámení zaslané zákazníkovi změní vzor Passu z průkazu cestovního pojištění na průkaz pro vyplacení pojistného plnění  200 EUR s odkazem na podrobnosti na zadní straně Passu.

Zákazník může ověřit kartu pro použití v elektronickém obchodě, nebo ručně zadat ověření karty pro aktivaci Apple Pay/Google Pay po obdržení SMS s ověřovacím kódem.

pg8MobileL.png
pg8MobileM.png
pg8MobileR.png

Kontaktujte nás

* By submitting the form, you agree to the processing of personal data .

Thanks for the message!

bottom of page