top of page

Digitální Pass
s vyplacením pojistného plnění

Bg5V2.png

Digitální karty jako nová cesta 
k udržení a
cross-sellingu

Marketing & Business v roce 2024

 • COVID 19 je z velké části zodpovědný za prudký nárůst nákladů na PPC reklamu (+40% od roku 2020)

 • Udržet zdravý poměr návratnosti investic znamená najít alternativní způsoby, jak oslovit zákazníky.

 • Náklady na získání vs. náklady na udržení zákazníka, hodnota zákazníka a životní cyklus zákazníka jsou nyní hlavními marketingovými a obchodními problémy.

Řešením jsou digitální karty 
pro iOS a Android

 • Všechny výhody mobilní aplikace bez nutnosti jejího vývoje a údržby 

 • 45 % míra stažení mezi zákazníky

 • Nízké pořizovací náklady 0,1 € za kartu

 • Jedno místo pro vše v mobilním telefonu – nákup, cross sell, servis, upozornění, varování,…

 • Snadné k pochopení a používání napříč generacemi

V porovnání s mobilními aplikacemi 
má digitální karta 7x vyšší míru stažení

 • Stačí přejít na odkaz, potvrdit a 128kb dat – to je důvod proč

 • Proces, výhody a orientace na kartě jsou srozumitelné pro všechny generace

compareGraph.png

Integrace digitálních karet představuje nejen posun v digitalizaci zákaznických kanálů, ale také příležitost generovat příjmy na straně udržení a prodloužit životní cyklus zákazníka.

 • Ideální spojení v mobilním telefonu pro všechny úkony, které může zákazník od vaší společnosti potřebovat.

 • Snadno spočitatelný obchodní případ s rychlým dopadem

 • Možnost přizpůsobení na všechny produkty a služby

 • Legitimní pro GDPR

Zavedením retenční kampaně 
se vám investice vrátí do půl roku.

 • V porovnání s řešením kampaní Google Ads generuje o 25 % vyšší zisk a zároveň důsledně zvyšuje retenci.

 • Přijetí a používání před a po zavedení modulu retenčních kampaní:

Business case

 • 500 K customers scenario - ROI po 1 roce

 • Náklady na implementaci + success fee only (75% skutečné COS)

 • 1mio Euro travel case with COS made by Google camp., OHS etc = 300K

Case Travel Insurance

Retention campaign 
module imple.

40 K

600 K cards

60 K

Campaign maintenance 
15% of reve

150 K

Total costs

250 K

Estimated revenue 12 months

1 mio

Following year 
without imple costs

150 K

Motor & Houshold & Incoming & Life….

 • Máme řešení kampaní pro všechny produktové skupiny.

 • Řešíme retenci s výrazně nižšími náklady

 • Automatizované scénáře osloví klienta s nabídkou ve správný čas.

 • Cross-sell a up-sell scénáře vázané na klíčové události v životním cyklu klienta.

…struktura Digitálního Passu

Odkaz na zadní

stranu passu

Přední strana

Dynamické

obrázky

QR kód, EAN, barcode

Odkaz do

mobilní

aplikace

slavia1xL.png

Zadní strana

slavia1xR.png

Informovanost, vzdělání, podpora a ocenění

Upgrade &  Cross-sell

Win

…zaujmout na konkurenčním trhu s aplikacemi je náročné!

Use case

Digitální Pass na rozdíl od mobilních
aplikací vykazuje až 7x vyšší míru
stažení do mobilních telefonů.

 • Snadná a rychlá implementace (až o rok a více rychlejší než vývoj mobilní aplikace) 

 • Inovativní zapojení zákazníků

 • Cloudové, rychlé a ekonomicky efektivní řešení nabídky

 • Zasílání oznámení na zamykací obrazovky uživatelů a řešení problémů s doručitelností

 • Komunikace se zákazníky v reálném čase

 • Snadno přizpůsobitelný a nastavitelný vzhled a funkce

 • Zasílání odkazů pro úhrady pohledávek zákazníka:

  1. Digitalní vydání AXA Mastercard do mobilních peněženek klientů

  2. Případně ​​​​​Mastercard Send – převod na stávající platební kartu zákazníka

  3. Výdej virtuálních karet Mastercard

Vyplacení pojistného plnění AXA Digitálního Passu pomocí Push2Wallet Digital Mastercard

Use case

Push-Mesage 
AXA Claim payout

AXA Claim Payout Info Pass

AXA Push 2 Wallet Card

Push 2 Wallet  AXA digital Mastercard

Bg5V2.png

Vyplacení pojistného plnění 2 způsoby:

CESTOVNÍ

POJIŠTĚNÍ

VYPLACENÍ

POJISTNÉHO

PLNĚNÍ

VYPLACENÍ

POJISTNÉHO

PLNĚNÍ

Use case

1. Vyplacení pojistného plnění     pomocí AXA Mastercard

 • Uhrazení pojistného přes AXA Mastercard Push2Wallet

 • (pro Apple Pay nebo Google Pay)

2. Vyplacení pojistného
pomocí platební karty zákazníka

 • AXA převede prostředky pro vyplacení pojistného plnění na stávající platební kartu zákazníka

 • Úhrada pojistného prostřednictvím Mastercard Send

Push2Wallet řešení

Vytvoření jednorázové platební karty pro vyplacení pojistného plnění a možnost pro zákazníky přidat kartu do své peněženky Apple Pay / Google Pay.

Use case

1

Digitalizace karet

Nárok na vyplacení pojistného
pomocí jednorázové předplacené platební karty

Vyřízení nároků pomocí via BaaS s Push 2 Wallet
Digitalní karta do mobilního  telefonu zákazníka

Mastercard

Wearable

Watch

Mastercard

Apple Pay

Google Pay

Bezkontaktní bankomat, Platební terminál

Vyplacení pojistného plnění

AXA převede prostředky pro vyplacení pojistného plnění na stávající platební kartu zákazníka.

Use case

2

sendBanner.png
mobileBanner2.png

Vyplacení pojistného plnění na stávající kartu zákazníka

AXA převede prostředky na výplatu pojistného plnění na stávající platební kartu zákazníka.
Použití: Mastercard Send – převede na stávající platební kartu zákazníka.

Mastercard

Wearable

Watch

Mastercard

Apple Pay

Google Pay

Bezkontaktní bankomat, Platební terminál

Použití Insurance Assistance Pass služby pojišťovny s digitálním vyplacením pojistného plnění pomocí karty Mastercard

Use case

pg7Mobile1.png
pg7Mobile2.png

Insurance Assistance Card-Pass
Zákazník nahlásí poškození nebo ztrátu zavazadla na call centrum pojišťovny - zadní strana Digitálního Passu – (hovor, chat…)

pg7Mobile3.png
pg7Mobile4.png

Call Centrum pojišťovny/Vyřízení pojistné události    
CC/Claim back office schválí pojistnou událost – změní stávající vzor Passu pojištění na vzor Passu pojistné události prostřednictvím oznámení, které zašle zákazníkovi o schváleném příjmu 200 EUR  s odkazem na zadní stranu Passu.

Virtuální digitální karta Mastercard na 200 EUR
V prohlížeči se objeví digitální karta Mastercard s vkladem 200 EUR a přihlašovacími údaji zákazníka ke kartě :

a) Nákup  přes  elektronický obchod
b) Apple Pay nebo Google Pay (6místné ověření prostřednictvím SMS)
c) Po transakci se zákazníkovi zobrazí zbývající částka 94 EUR, kterou může dále použít.

pg7Mobile6.png
pg7Mobile5.png

Bezproblémové hlášení pojistných událostí Call Centru pojišťovny hovorem, chatem a dalšími ze zadní strany Passu.

Oznámení zaslané zákazníkovi změní vzor Passu z průkazu cestovního pojištění na průkaz pro vyplacení pojistného plnění  200 EUR s odkazem na podrobnosti na zadní straně Passu.

Zákazník může ověřit kartu pro použití v elektronickém obchodě, nebo ručně zadat ověření karty pro aktivaci Apple Pay/Google Pay po obdržení SMS s ověřovacím kódem.

Axa Assistance Demo Pass

Slavia Pojišťovna Demo Pass

slaviaQr.png

Kontaktujte nás

* By submitting the form, you agree to the processing of personal data .

Thanks for the message!

bottom of page