top of page
plastve.png

Ochrana osobních údajů

Na této stránce naleznete informace o zpracování vašich osobních údajů společnosti YOUR SYSTEM, spol. s r.o., emailová adresa helpdesk@ys.cz, datová schránka: 2j7cgj7, tel.: 277 775 555 („Správce/ Zpracovatel“).

 

Vaše práva plynoucí z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679:

  • přístup k Vašim osobním údajům;

  • opravu nesprávných osobních údajů;

  • výmaz Vašich osobních údajů;

  • omezení na zpracování Vašich osobních údajů;

  • uplatnit své právo na přenositelnost údajů;

  • vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Kromě toho máte právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, pokud se budete domnívat, že došlo k porušení zásad zpracování vašich osobních údajů.

bottom of page