top of page
plastve.png

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.


Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.

Symboly.jpg

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA Systém, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista

  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

  • v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík

  • v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík

  • v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ

  • v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679)

Proč recyklovat?

  • Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

  • Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

Nejběžnější typy baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení:

Typ baterie
Běžné označení
Velikost
Příklady užití
Správné odložení
Alkalické
Alkalické, Alkaline, AlMn
AAA, AA, C, D, 6V, 9V
Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, kouřové alarmy, dálkové ovladače
Místo zpětného odběru
Knoflíkové
Alkalické, lithiové, rtuťové, stříbrné, zinkovzduchové
Velikost se různí
Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače
Místo zpětného odběru
Zinkouhlíkové
Classic, Heavy Duty, Power Cell
AAA, AA, C, D, 6V, 9V
Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, kouřové alarmy, dálkové ovladače, přenosná rádia, otevírání vrat
Místo zpětného odběru
Lithiové
Lithium, Lithium Ion, Li-Ion
Velikost se různí
Laptopy, mobilní telefony, digitální kamery, mp3 přehrávače
Místo zpětného odběru
Lithium-polymerové
Li-Pol
Velikost se různí
RC modely, ruční nářadí, svítilny
Místo zpětného odběru
Nik-kadmiové
Ni-Cd
Velikost se různí
Kamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, vysílačky
Místo zpětného odběru
Nikl-metalhydridové
NiMH, Ni-Hydride
Velikost se různí
Kamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, vysílačky
Místo zpětného odběru
Olověné
SLA, gelové
2V, 6V, 12V
UPS, kolečková křesla, terénní vozidla, vodní skútry
Místo zpětného odběru
Olověné
Autobaterie
6V, 12V
Automobily
Místo zpětného odběru
Rtuťové
Rtuťové, Hg, HgO
Velikost se různí
Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače
Místo zpětného odběru
Stříbrné
Stříbrné, AgO
Velikost se různí
Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače
Místo zpětného odběru
bottom of page