top of page
plastve.png

Whistleblowing

V souladu se Zákonem č. 171/2023 Sb., Zákon o ochraně oznamovatelů společnost YOUR SYSTEM, spol.s.r.o. zavádí interní systém pro whistleblowing, umožňující zaměstnancům a ostatním subjektům podávat oznámení o možném protiprávním jednání a dohlíží na podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila.

Oznámení lze podat následujícími způsoby:

  • elektronicky na e-mailovou adresu: whistleblowing@ys.cz,

  • písemně na adresu YOUR SYSTEM, spol.s.r.o., Türkova 2319/5b, 149 00 Praha,

  • osobně nebo telefonicky (recepce: +420 277 775 500) směrem k příslušným osobám (RNDr. Jan Huspeka, Ing. Petr Fiala, Ing. Mgr. Sandra Ježková).

bottom of page