top of page
plastve.png

Těmto význámným klientům pomáháme
a oni nás inspirují svými příběhy

Vždy se snažíme řešení u našich klientů dodávat s něčím navíc. Ať jsou to inovativní řešení, nikde předtím

nepoužita, nebo kombinace stávajících řešení a jejich správná integrace, vždy při dodávce ,myslíme především
na potřeby klienta a úzce s ním spolupracujeme.

ref1.png
Záchranné služby

Zajištění služeb vývoje a podpory v rámci

integrovaných informačních systémů a

technologií zdravotnických záchranných

služeb v 7 krajích (včetně Prahy), včetně

dodávky kompletní HW a SW architektury

a vlastního HW a systémového SW.

ref5.png
Elektro win

Vývoj a zajištění provozu centrálního ERP
systému pro řízení svozu elektroodpadu a
jeho recyklaci. Zahrnuje všechny
protistrany v podrobně pokrývá celý
proces recyklace od svozu elektroodpadu,
jejich zpracování, prodej materiálu i
kalkulaci odměn subjektů zapojených v
procesu sběru, svozu a zpracování
elektroodpadu

ref2.png
PČR

Vytvoření, dodávka a správa jednotné
systémové, technologické, integrační a
informační platformy umožňující výměnu
dat v rámci středisek a útvaru Policie ČR.
Zapojena jsou Operační střediska, která
zajišťují zjednodušení a automatizaci
činností operačního důstojníka pro řízení
akcí v reálném čase a související služby s
důrazem na informační bezpečnost.

ref6.png
CzechTourism

Zajištění provozu a rozvoje webových
aplikací agentury Czech Tourism, včetně
portálu kudyznudy.cz, czechtourism.cz,
visitczechrepublic.com, Kontinuálním
rozvojem zajišťujeme stálou atraktivitu a
podporu marketingu agentruy.

ref3.png

Zajištění služeb vývoje a podpory
mezinárodního digitálního marketingu
pomocí robustních portálových řešení.
Webové prezentace podporují značku
ŠKODA a její sponzorské aktivity – hokej,
cyklistika, motorsport a další.

170313-skoda-logo-e1574873548951.png
ref7.png

Zajištění podpory klíčových částí
infrastruktury TSK a vývoj a správa
externích a interních webových portálů.

Screenshot from 2022-02-14 14-21-58.png
ref4.png
Praha 14

Moje 14 je komunikační platforma v rámci
městské části Praha 14. Cílem systému je
zapojení obyvatel do místního dění a
integruje datové zdroje pro ucelené
informování občanů a jejich zpětné vazby.

ref8.png
DHL

V roli oficiálního Partnera společnosti
zajišťujeme služby recrtuitmentu externích
IT specialistů. Podílíme se na vývoji
webových a mobilních aplikací.

bottom of page